Data: 19.03.2019 r.
Ostatnia aktualizacja: 25.11.2017 - 20:32
Napisz do mnie !

Jesteś 285333 osobą
odwiedzającą tę stronę.


Konkurs Innowacyjny Nauczyciel 2011 Od lutego 2011 roku realizowałam z uczniami klasy 4B projekt pt. „Matematyka z papieru”. 9 września tego roku odbyło się podsumowanie projektu na  forum klasy i szkoły. Podsumowaniu towarzyszyła piękna wystawa prac, którą podziwiali uczniowie oraz rodzice podczas zebrania.

Mój projekt „Matematyka z papieru” wykorzystywał technologię informacyjno-komunikacyjną, kształtował wiele umiejętności oraz integrował wiedzę z różnych przedmiotów, m.  in. matematyka, plastyka, technika, informatyka i język polski.

Zadaniem uczniów było zdobycie wiedzy i umiejętności na zajęciach dodatkowych z matematyki, prześledzenie wskazanych przez nauczyciela stron internetowych, wykonanie swoich prac z papieru, stworzenie prezentacji multimedialnej na dany temat oraz podsumowanie projektu na forum klasy i szkoły połączone z wystawą prac. Uczniowie podzieleni byli na cztery grupy i realizowali następujące tematy: Grupa I – Kusudama, Grupa II – Wyszywanki matematyczne, Grupa III – Wielościany archimedesowe, Grupa IV – Wielościany Catalana.KLIKNIJ NA OBRAZEK - WIĘCEJ INFORMACJI O PROJEKCIE

Zdecydowałam się na udział w konkursie Innowacyjny Nauczyciel 2011 bo wykorzystuję w swojej pracy nowoczesną technologię. Przy okazji chciałam pokazać w jaki sposób można uczniów zachęcić do działania i zaciekawić matematyką.

Stworzyłam prezentację multimedialną opisującą mój projekt „Matematyka z papieru” i w wielkim niepokoju czekałam na ogłoszenie wyników. UDAŁO SIĘ :) 30 września 2011 roku opublikowano wyniki i w gronie 40 nauczycieli znalazło się moje nazwisko. Przeszłam do II etapu konkursu.

Przede mną wyjazd do Warszawy i udział 7, 8 października 2011 r. w Ogólnopolskim Forum Innowacyjnych Nauczycieli. Bardzo się cieszę.

 

 INFORMACJE O KONKURSIE

Konkurs Innowacyjny Nauczyciel to konkurs kierowany do nauczycieli wszystkich przedmiotów. Organizatorem jest Partners in Learning (Partnerstwo dla Przyszłości) firmy Microsoft. Jest to konkurs międzynarodowy, w którym biorą udział nauczyciele z wielu krajów i wszystkich kontynentów.

 

I ETAP KONKURSU polega na przygotowaniu prezentacji multimedialnej swojego projektu zrealizowanego z grupą uczniów, w ramach zajęć szkolnych. Przedstawiony w prezentacji projekt powinien dotyczyć wdrożenia nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych w pracy dydaktycznej w ramach dowolnego przedmiotu. Projekt powinien być zweryfikowany podczas zajęć szkolnych, co musi być uwidocznione w prezentacji przez pokazanie osiągniętych dzięki niemu efektów pracy z uczniami.

 

II ETAP KONKURSU to udział w Ogólnopolskim Forum Innowacyjnych Nauczycieli. Podczas Forum uczestnicy między innymi prezentują swoje projekty podczas tzw. „sesji plakatowej”. Polega ona na przygotowaniu swojego stoiska prezentacyjnego (w określony przez organizatorów sposób), na którym inni uczestnicy konkursu, obserwatorzy oraz sędziowie mają szansę poznać bliżej nie tylko projekt, ale także jego autora, zadać dodatkowe pytania i dokonać swojej oceny. Do 10 października 2011 roku jury konkursowe wyłoni nauczycieli, którzy przechodzą do III etapu.

 

III ETAP KONKURSU to udział 13.10.2011 r. w uroczystej gali na Zamku Królewskim w Warszawie, podczas wręczania tytułu Nauczyciela Roku. Zaproszeni otrzymają tytuł Innowacyjnych Nauczycieli 2011 oraz wytypowani zostaną laureaci nominowanych do 3 głównych nagród. Dodatkowo laureaci będą mieli możliwość wziąć udział w europejskim i światowym Forum Innowacyjnych Nauczycieli 2011.

Zdobyłam tytuł: FINALISTA KONKURSU INNOWACYJNY NAUCZYCIEL 2011© od 2006 Joanna Palińska.  Creative Commons Attribution Licencje Creative Commons (CC-BY) - Uznanie Autorstwa