DODAWANIE I ODEJMOWANIE PAMIĘCIOWE

Wstaw odpowiednie wyniki, a następnie kliknij: SPRAWDŹ.

7 + 14 = 16 + 21 = 24 + 35 =
35 - 12 = 56 - 32 = 65 - 34 =