ZADANIA TEKSTOWE DLA KLASY III

Test zawiera 10 zadań zamkniętych.
Tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa. Wybierz ją. Powodzenia :)