BUDOWANIE LICZB O PODANYCH WŁASNOŚCIACH

Zapisz liczby spełniające określone warunki, a następnie kliknij: SPRAWDŹ.
a) najmniejsza liczba dwucyfrowa:

b) największa liczba dwucyfrowa o różnych znakach:

c) najmniejsza nieparzysta liczba trzycyfrowa:

d) największa parzysta liczba czterocyfrowa o różnych znakach:

e) najmniejsza liczba dwucyfrowa, której suma cyfr wynosi 7:

f) liczba dwucyfrowa, której cyfra dziesiątek wynosi 5, a cyfra jedności jest o trzy mniejsza: