LICZBY ZAPISANE SŁOWNIE I CYFRAMI

Połącz w pary liczby zapisane słownie z liczbami zapisanymi cyframi.
Przeciągnij tak jak w przykładzie (z prawej strony na lewą).