UŁAMKI ZWYKŁE SŁOWNIE I CYFRAMI

Przeczytaj podane ułamki, połącz w pary ułamki zapisane słownie z ułamkami zapisanymi cyframi.
Zastanów się, który ułamek jest ułamkiem właściwym, a który niewłaściwym.