ZAPIS LICZB CYFRAMI

Zapisz podane liczby cyframi, a następnie kliknij: SPRAWDŹ.
sześćset osiem

tysiąc trzydzieści

czternaście tysięcy dziesięć

dwieście osiemnaście tysięcy siedem

siedemset tysięcy dwa