ZAPIS LICZB SŁOWNIE

Zapisz podane liczby słownie, a następnie kliknij: SPRAWDŹ.
735

1 028

36 090

840 009

207 905

556 060