LICZBY DZIESIĘTNE ZAPISANE SŁOWNIE I CYFRAMI

Połącz w pary liczby dziesiętne zapisane słownie z liczbami dziesiętnymi zapisanymi cyframi.
Przeciągnij tak, jak w przykładzie (z prawej strony na lewą).