SUMA KĄTÓW W CZWOROKĄCIE

Pamiętaj!!! Suma kątów w czworokącie wynosi 360 stopni.

Oblicz, ile wynosi czwarty kąt czworokąta. Po lewej stronie masz trzy kąty, a po prawej jeden kąt.
Przeciągnij tak, jak w przykładzie (z prawej strony na lewą).