SUMA KĄTÓW W TRÓJKĄCIE

Pamiętaj!!! Suma kątów w trójkącie wynosi 180 stopni.

Oblicz, ile wynosi trzeci kąt trójkata. Po lewej stronie masz dwa kąty, a po prawej jeden kąt.
Przeciągnij tak, jak w przykładzie (z prawej strony na lewą).