TEST - WIELOKROTNOŚCI I DZIELNIKI

Tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa. Wybierz ją.