ZAOKRĄGLANIE DO JEDNOŚCI

Zaokrąglij podane po lewej stronie liczby do jedności
Przeciągnij liczby tak jak w przykładzie