ZAOKRĄGLANIE LICZB DZIESIĘTNYCH

Zaokrąglij podane liczby dziesiętne, a następnie kliknij: SPRAWDŹ.
56,3 do jedności: 134,7 do jedności:
278,29 do części dziesiętnych: 481,94 do części dziesiętnych:
17,289 do części setnych: 45,942 do części setnych:
2852,3 do dziesiątek: 7279,1 do dziesiątek: