ZAPIS LICZB DZIESIĘTNYCH SŁOWNIE

Zapisz podane liczby dziesiętne słownie, a następnie kliknij: SPRAWDŹ.
7,35

102,8

6,090

20,05

0,007

5,6