WARTOŚĆ LICZBOWA WYRAŻEŃ ALGEBRAICZNYCH

Oblicz wartość liczbą wyrażeń algebraicznych, a następne kliknij: SPRAWDŹ.
(Symbol mnożenia to *)
2a + b = = = dla a = 3, b = 2

4x - 4y = = = dla x = 5, y = 3

4 + 3c - 2d = = = dla c = 2, d = 4