WYRAŻENIA ALGEBRAICZNE

Uprość wyrażenia algebraiczne. Przeciągnij zapisane krócej wyrażenie z prawej strony na lewą.