WYRAŻENIA ALGEBRAICZNE

Doprowadź wyrażenie do najprostszej postaci, a następne kliknij: SPRAWDŹ.
3a + 4b - 5 - a + 2b =

x - 2y + 4 + 4x + 5y =

6d - 4c + 7 - 3c - 4d =

6 - 4r + 1,5p - 2 + r + 2,5p =