SPRAWDZIAN SZÓSTOKLASISTY 2003

Test zawiera 6 zadań zamkniętych pochodzących ze sprawdzianu szóstoklasisty z 2003 roku.
Tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa. Wybierz ją.