SPRAWDZIAN SZÓSTOKLASISTY 2004

Test zawiera 8 zadań zamkniętych pochodzących ze sprawdzianu szóstoklasisty z 2004 roku.
Tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa. Wybierz ją.