SPRAWDZIAN SZÓSTOKLASISTY 2005

Test zawiera 9 zadań zamkniętych pochodzących ze sprawdzianu szóstoklasisty z 2005 roku.
Tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa. Wybierz ją.