SPRAWDZIAN SZÓSTOKLASISTY 2006

Test zawiera 10 zadań zamkniętych pochodzących ze sprawdzianu szóstoklasisty z 2006 roku.
Tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa. Wybierz ją.