SPRAWDZIAN SZÓSTOKLASISTY 2007

Test zawiera 8 zadań zamkniętych pochodzących ze sprawdzianu szóstoklasisty z 2007 roku.
Tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa. Wybierz ją.