SPRAWDZIAN SZÓSTOKLASISTY 2008

Test zawiera 9 zadań zamkniętych pochodzących ze sprawdzianu szóstoklasisty z 2008 roku.
Tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa. Wybierz ją.