SPRAWDZIAN SZÓSTOKLASISTY 2009

Test zawiera 10 zadań zamkniętych pochodzących ze sprawdzianu szóstoklasisty z 2009 roku.
Tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa. Wybierz ją.