SPRAWDZIAN SZÓSTOKLASISTY 2010

Test zawiera 9 zadań zamkniętych pochodzących ze sprawdzianu szóstoklasisty z 2010 roku.
Tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa. Wybierz ją.