SPRAWDZIAN SZÓSTOKLASISTY 2011

Test zawiera 9 zadań zamkniętych pochodzących ze sprawdzianu szóstoklasisty z 2011 roku.
Tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa. Wybierz ją.