SPRAWDZIAN SZÓSTOKLASISTY 2012

Test zawiera 9 zadań zamkniętych pochodzących ze sprawdzianu szóstoklasisty z 2012 roku.
Tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa. Wybierz ją.