SPRAWDZIAN SZÓSTOKLASISTY 2013

Test zawiera 10 zadań zamkniętych pochodzących ze sprawdzianu szóstoklasisty z 2013 roku.
Tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa. Wybierz ją.