SPRAWDZIAN SZÓSTOKLASISTY 2014

Test zawiera 10 zadań zamkniętych pochodzących ze sprawdzianu szóstoklasisty z 2014 roku.
Tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa. Wybierz ją.