Data: 25.03.2019 r.
Ostatnia aktualizacja: 25.11.2017 - 20:32
Napisz do mnie !

Jesteś 285656 osobą
odwiedzającą tę stronę.


Sprawozdanie z działalności Samorządu Uczniowskiego

w drugim półroczu roku szkolnego 2006/2007.

 

           Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej nr 1 w Kątach Wrocławskich liczy 25 członków. Opiekunem Samorządu jest pani Joanna Palińska.

W drugim semestrze tego roku odbyło się 7 zebrań ogólnych samorządu i 15 spotkań z grupami indywidualnymi.

Działalność Samorządu Uczniowskiego miała na celu:

1. Redagowanie i wydawanie „Gazetki Szkolnej”.

2. Zorganizowanie „Poczty walentynkowej”. Przeliczenie i rozdanie zebranych kartek adresatom. Wyłonienie dziewczynki i chłopca, którzy otrzymali największą liczbę walentynek oraz nagrodzenie ich.

3. Zorganizowanie 27 lutego 2007 roku Dnia Wolności Uczniowskiej. Samorząd Uczniowski prosił nauczycieli w tym dniu o nie sprawdzanie zadań domowych, nie pytanie i nie robienie kartkówek. Przedstawiciele SU w porozumieniu z nauczycielami uczącymi przeprowadzili jedną wybraną lekcję.

4. Zorganizowanie wyborów z okazji „Dnia Kobiet”. Chłopcy wybierali najlepszą koleżankę, najpiękniejszą uczennicę i najszczerszy uśmiech. Zwyciężczynie zostały nagrodzone.

5. Kontynuacja akcji „Zbierając zużyte baterie chronisz środowisko” z Fundacją REBA. Odnotowywanie ilości przyniesionych przez uczniów zużytych baterii. Przedstawianie zestawienia zbiórki baterii na klasę (zestawienie do 28 lutego, 27 kwietnia i do 31 maja).

6. Kontynuacja akcji zbiórki puszek - współpraca z Fundacją  na Rzecz Odzysku Aluminowych Puszek po Napojach RECAL. Odnotowywanie ilości przyniesionych przez uczniów aluminiowych puszek. Przedstawianie zestawienia zbiórki puszek na klasę (zestawienie do 28 lutego, 27 kwietnia i do 31 maja).

7. Przygotowanie karteczek z numerkami na sprawdzian szóstoklasisty.

8. Zorganizowanie „tygodnia przedwyborczego”. Kandydaci do Samorządu Uczniowskiego mogli w tym czasie rozdawać ulotki i wywieszać plakaty reklamujące swoją osobę.

9. Organizacja i przeprowadzenie wyborów do samorządu uczniowskiego na nowy rok szkolny 2007/2008.

10. Podsumowanie zbiórki zużytych baterii i aluminiowych puszek po napojach. Przedstawienie wyników klas i nazwisk uczniów, którzy przynieśli najwięcej baterii i puszek.

11. Sprzedanie puszek aluminiowych po napojach. Zgromadzone środku zostały podzielone na klasy według ilości przyniesionych puszek i przekazane wychowawcom.

12. Wręczenie na oficjalnym apelu nagród dla: zwycięzców konkursu „Rusz głową” z Gazetki Szkolnej, uczniów, którzy przynieśli najwięcej puszek i baterii oraz dla przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego.

13. Przygotowanie nagród dla nauczycieli: Hiper Jedyneczek wręczanych podczas oficjalnego zakończenia roku szkolnego.

14. Comiesięczne rozliczanie się z funduszy zgromadzonych ze sprzedaży „Gazetki Szkolnej” i wydanych pieniędzy na potrzeby Samorządu.

25. Prowadzenie księgi protokołów  z zebrań i spotkań członków Samorządu Uczniowskiego.

26. Umieszczanie na prywatnej stronie internetowej opiekuna SU informacji o pracach wykonywanych przez Samorząd Uczniowskich.

 

 

Wnioski do pracy:

 

- pobudzić przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego do najlepszego spełniania obowiązków szkolnych,

- zorganizować pomoc koleżeńską dla uczniów mających problemy w nauce,

- zwracać uwagę na bezpieczeństwo w szkole (zorganizować tygodniową akcję „Nasza bezpieczna szkoła”)

- przy każdej okazji przypominać uczniom o: dobrym wychowaniu, kulturze słowa, zachowaniu godnym młodego Polaka, przestrzeganiu zasad współżycia społecznego, przeciwstawianiu się przejawom brutalności i wulgarności, oraz szanowaniu poglądów i przekonań innych ludzi.

 

 

 

                                                                            Opiekun Samorządu Uczniowskiego

Szkoły Podstawowej nr 1w Kątach Wrocławskich

                                                                          mgr Joanna Palińska© od 2006 Joanna Palińska.  Creative Commons Attribution Licencje Creative Commons (CC-BY) - Uznanie Autorstwa