Data: 25.03.2019 r.
Ostatnia aktualizacja: 25.11.2017 - 20:32
Napisz do mnie !

Jesteś 285657 osobą
odwiedzającą tę stronę.


Sprawozdanie z działalności Samorządu Uczniowskiego

w pierwszym półroczu roku szkolnego 2007/2008.

 

           Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej nr 1 w Kątach Wrocławskich liczy 27 członków. Opiekunem Samorządu jest pani Joanna Palińska.

W pierwszym semestrze tego roku odbyło się 7 zebrań ogólnych samorządu i 12 spotkania z grupami indywidualnymi.

Działalność Samorządu Uczniowskiego miała na celu:

1. Powołanie SU. Wybór przewodniczącej: Maria Szwaj, zastępcy: Aleksandra Rajkowska i skarbnika: Aleksandra Rajewska.

2. Ustalenie planu pracy na pierwsze półrocze. Wyznaczenie osób odpowiedzialnych za prowadzenie tablicy samorządu na piętrze szkoły i poszczególne zadania.

3. Wykonanie pamiątkowego zdjęcia członków samorządu, zawieszenie go na tablicy.

4. Utworzenie redakcji „Gazetki Szkolnej”, wydawanie miesięcznika i wyłanianie trzech w miesiącu zwycięzców konkursu „Rusz Głową”.

5. Współpraca z Fundacją REBA. Kontynuacja akcji „Zbierając zużyte baterie chronisz środowisko”. Odnotowywanie ilości przyniesionych przez uczniów zużytych baterii. Przedstawianie zestawienia zbiórki baterii na klasę.

6. Współpraca z Fundacją  na Rzecz Odzysku Aluminowych Puszek po Napojach RECAL. Zbiórka puszek. Odnotowywanie ilości przyniesionych przez uczniów aluminiowych puszek. Przedstawianie zestawienia zbiórki puszek na klasę.

7. Konkurs „Klasa na szóstkę”. Przekazanie wychowawcą regulaminu konkursu i zapoznanie z nim uczniów. Rozpoczęcie rywalizacji od października. Systematyczne sprawdzanie mundurków, obuwia zmiennego, gazetek klasowych i czystości w klasie przez komisję w składzie: pani pedagog Iwona Więcko, opiekun SU pani Joanna Palińska oraz przewodnicząca i zastępca samorządu. Comiesięczne podliczanie punktów i wywieszanie wyników na tablicy.

8. Samorząd Uczniowski naszej szkoły jak co roku pomaga osobom potrzebującym. We wrześniu wspieraliśmy Fundację Na Rzecz Osób Niewidomych i Niepełnosprawnych "Pomóż i Ty". Nasza pomoc polegała na sprzedaży kalendarzyków i zbieraniu funduszy na rzecz podopiecznych fundacji. Zebraliśmy i przekazaliśmy na konto Fundacji 84 złotych.

9. 14 września Samorząd Uczniowski wraz z uczniami Kółka Ekologicznego przeprowadził apel z okazji „Sprzątania Świata”. Zorganizowaliśmy sprzątanie przez uczniów podwórka szkolnego.

10. Zorganizowanie 19 września, podczas zebrania z rodzicami akcji sprzedaży ciast, kawy, herbaty, koszulek i „Gazetek Szkolnych” celem pozyskania środków finansowych. Zebraliśmy 232 złote.

11. Przygotowanie i poprowadzenie dyskoteki z okazji Dnia Chłopca.

12. Przygotowanie przez uczniów upominków dla wszystkich pracowników szkoły (obecnych i emerytowanych) z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Wręczenie podczas oficjalnego apelu.

13. Zorganizowanie w klasach I – VI akcji „Góra Grosza”, mającej na celu pomoc dzieciom osieroconym. Zebraliśmy i przekazaliśmy na konto Towarzystwa Nasz Dom 164 zł 75 gr.

14. Zorganizowanie akcji „Znicz”. Odwiedzenie 5 listopada grobów na kąteckich cmentarzach i uczczenie pamięci ludzi zmarłych.

15. Wyjście delegacji SU na rynek, uczestnictwo w obchodach Dnia Niepodległości.

16. Przygotowanie i poprowadzenie dyskoteki andrzejkowej oraz konkursu na najciekawszy strój wróżki i maga.

17. Zorganizowanie akcji „I ty możesz zostać Świętym Mikołajem” – zbiórka zabawek, książeczek.

18. Comiesięczne rozliczanie się z funduszy zgromadzonych ze sprzedaży „Gazetki Szkolnej” i wydanych pieniędzy na potrzeby Samorządu.

19. Prowadzenie księgi protokołów  z zebrań i spotkań członków Samorządu Uczniowskiego.

20. Umieszczanie na prywatnej stronie internetowej opiekuna SU informacji o pracach wykonywanych przez Samorząd Uczniowskich.

21. Zaplanowanie zadań na drugie półrocze.

 

Wnioski do pracy:

- zwracać szczególną uwagę na bezpieczeństwo w szkole (zorganizować tygodniową akcję „Nasza bezpieczna szkoła”, której nie zrealizowaliśmy w pierwszym półroczu)

- pobudzić przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego do najlepszego spełniania obowiązków szkolnych,

- zorganizować pomoc koleżeńską dla uczniów mających problemy w nauce,

- przy każdej okazji przypominać uczniom o: dobrym wychowaniu, kulturze słowa, zachowaniu godnym młodego Polaka, przestrzeganiu zasad współżycia społecznego, przeciwstawianiu się przejawom brutalności i wulgarności, oraz szanowaniu poglądów i przekonań innych ludzi.


Opiekun Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej nr 1

w  Kątach Wrocławskich mgr Joanna Palińska© od 2006 Joanna Palińska.  Creative Commons Attribution Licencje Creative Commons (CC-BY) - Uznanie Autorstwa