Data: 25.03.2019 r.
Ostatnia aktualizacja: 25.11.2017 - 20:32
Napisz do mnie !

Jesteś 285656 osobą
odwiedzającą tę stronę.


Sprawozdanie z działalności Samorządu Uczniowskiego

w drugim półroczu roku szkolnego 2007/2008.

 

           Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej nr 1 w Kątach Wrocławskich liczy 27 członków. Opiekunem Samorządu jest pani Joanna Palińska.

W drugim semestrze tego roku odbyło się 6 zebrań ogólnych samorządu i 12 spotkań z grupami indywidualnymi.

Działalność Samorządu Uczniowskiego miała na celu:

1. Redagowanie i wydawanie „Gazetki Szkolnej”.

2. Zorganizowanie 7 marca wyborów z okazji „Dnia Kobiet”. Chłopcy wybierali najmilszą z klas IV, V i VI. Zwyciężczynie zostały nagrodzone.

3. Zorganizowanie 27 marca 2008 roku Dnia Wolności Uczniowskiej. Samorząd Uczniowski prosił nauczycieli w tym dniu o nie sprawdzanie zadań domowych, nie pytanie i nie robienie kartkówek. Przedstawiciele SU w porozumieniu z nauczycielami uczącymi przeprowadzili jedną wybraną lekcję według przygotowanego scenariusza.

4. Zorganizowanie konkursu na najoryginalniejszą kartkę wielkanocną. Wyłonienie autorów 5 najpiękniejszych kartek i przyznanie 10 wyróżnień. Nagrody zostały wręczone podczas oficjalnego apelu.  

5. Kontynuacja akcji „Zbierając zużyte baterie chronisz środowisko” z Fundacją REBA. Odnotowywanie ilości przyniesionych przez uczniów zużytych baterii. Przedstawianie zestawienia zbiórki baterii na klasę (zestawienie do 29 lutego, 30 kwietnia i do 31 maja).

6. Kontynuacja akcji zbiórki puszek - współpraca z Fundacją  na Rzecz Odzysku Aluminowych Puszek po Napojach RECAL. Odnotowywanie ilości przyniesionych przez uczniów aluminiowych puszek. Przedstawianie zestawienia zbiórki puszek na klasę (zestawienie do 29 lutego, 30 kwietnia i do 31 maja).

7. Przygotowanie karteczek z numerkami na sprawdzian szóstoklasisty.

8. Zorganizowanie tygodniowej akcji „Nasza bezpieczna szkoła”. Wyłonienie i nagrodzenie na apelu: Klasowych Strażników Bezpieczeństwa, klasy, która najpiękniej ustawia po dzwonku pod salą i najsprawniej do niej wchodzi (IVC); klasy, której uczniowie najmniej biegają na przerwach (IVA); klasy, która najmniej hałasuje na przerwach (VIA).

9. Podsumowanie zbiórki zużytych baterii i aluminiowych puszek po napojach. Przedstawienie wyników klas i nazwisk uczniów, którzy przynieśli najwięcej baterii i puszek.

10. Sprzedanie puszek aluminiowych po napojach. Zgromadzone środku zostały podzielone na klasy według ilości przyniesionych puszek i przekazane wychowawcom.

11. Comiesięczne podsumowywanie wyników konkursu „Klasa na szóstkę”. Wyłonienie trzech klas, wręczenie na oficjalnym apelu dyplomów i naród dla zwycięskich klas. (I miejsce - klasa IVC, II miejsce - klasa IVA, III miejsce – klasa VC).

12. Wręczenie na oficjalnym apelu nagród dla: zwycięzców konkursu „Rusz głową” z Gazetki Szkolnej, uczniów, którzy przynieśli najwięcej puszek i baterii oraz dla przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego.

13. Comiesięczne rozliczanie się z funduszy zgromadzonych ze sprzedaży „Gazetki Szkolnej” i wydanych pieniędzy na potrzeby Samorządu.

14. Umieszczanie na prywatnej stronie internetowej opiekuna SU informacji o pracach wykonywanych przez Samorząd Uczniowskich.

 

 

Wnioski do pracy:

 

- pobudzić przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego do najlepszego spełniania obowiązków szkolnych,

- przypominać uczniom o kulturze osobistej i szacunku do osób starszych,

- zorganizować pomoc koleżeńską dla uczniów mających problemy w nauce,

- zwracać uwagę na bezpieczeństwo w szkole,

- przy każdej okazji przypominać uczniom o: dobrym wychowaniu, kulturze słowa, zachowaniu godnym młodego Polaka, przestrzeganiu zasad współżycia społecznego, przeciwstawianiu się przejawom brutalności i wulgarności, oraz szanowaniu poglądów i przekonań innych ludzi.


Opiekun Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej nr 1

w Kątach Wrocławskich mgr Joanna Palińska© od 2006 Joanna Palińska.  Creative Commons Attribution Licencje Creative Commons (CC-BY) - Uznanie Autorstwa